Polityka prywatności serwisu Mapomania Online

Właścicielem i administratorem serwisu www Mapomania Online (dalej: Serwis) jest firma smart geomatic Leszek Litwin wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: ul. Owsiana 1, 44-100 Gliwice i zarejestrowana pod numerem NIP 6311006746 (dalej Administrator).

Polityka prywatności określa zasady, na jakich Administrator korzysta z danych osobowych Użytkownika Serwisu, telefonicznie, przez e-mail lub w inny sposób.

CELE I PODSTAWY GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu realizowania naszych zobowiązań wynikających z umowy zakupu towarów lub usług dostępu do interaktywnych map (innych usług), zawartej między nami a Użytkownikiem Serwisu. Korzystamy ze zgromadzonych danych osobowych Użytkownika w celu sprzedaży towarów i usług oraz  realizowania usług, umożliwiania płatności elektronicznych oraz na podstawie zgody Użytkownika Serwisu, w celu przekazywania aktualności i informacji marketingowych na temat produktów i usług w ofercie Serwisu. Ponadto korzystamy z danych osobowych Użytkownika, aby udzielić mu odpowiedzi, gdy się z nami skontaktuje.

JAKIE DANE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane Użytkownika Serwisu:

 • Dane niezbędne do udostępniania towarów oraz usług i realizacji zamówienia takie jak:  adres e-mail.

 • Dane niezbędne do przetwarzania płatności online takie jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, email, numer karty kredytowej, numer NIP. Przetwarzanie płatności realizowane jest poprzez przekazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury przez smart geomatic Leszek Litwin lub firmę trzecią Dotpay Sp. z o.o.  (w przypadku płatności online).

 • Informacje przekazane przez Użytkownika w ramach relacji biznesowych z Administratorem lub przekazane dobrowolnie z innych powodów na podstawie zgody Użytkownika.

 • Informacje gromadzone, podczas przeglądania/korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Serwisu oraz usług przy pomocy plików cookie (lub podobnych technologii).

PLIKI COOKIE

Cookie to niewielki plik tekstowy pobierany na urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, laptop, tablet, smartphone, inne), po wejściu na strony internetowe. Pliki cookie pełnią rolę zapamiętywania preferowanych ustawień użytkownika, tak aby nie musiał on powtarzać określonych operacji przy każdej wizycie na danej witrynie.  Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika a na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tą stronę.

Korzystamy z plików cookie w celach:

 • świadczenia usług,

 • dostosowywania zawartości stron internetowych i usług do preferencji Użytkownika,

 • analitycznych,

 • utrzymania sesji Użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookie

Z uwagi na czas wykorzystujemy pliki cookies:

 • sesyjne (od czasu wejścia na stronę internetową do czasu jej opuszczenia),

 • stałe (przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w plikach cookies lub do momentu usunięcia przez Użytkownika).

Ze względu na cel wykorzystujemy pliki cookies:

 • niezbędne do działania usług i bezpieczeństwa- umożliwiające korzystanie z naszych usług,

 • funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień,

 • analityczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie lub usunąć pliki cookie, które zostały już zainstalowane. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że różne przeglądarki mogą stosować odmienne metody zarządzania plikami cookie – np. w zabezpieczeniach przeglądarki internetowej lub narzędziach.

Niektóre z plików cookie są niezbędne do wspierania oferowanych przez nas stron internetowych i usług. Dlatego też usunięcie lub zablokowanie plików cookie może zakłócić lub ograniczyć korzystanie z oferowanych stron internetowych i usług.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

 • Mozilla Firefox – kliknij tutaj: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Microsoft Edge - kliknij tutaj: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 • Google Chrome - kliknij tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 • Opera - kliknij tutaj: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

 • Apple Safari - kliknij tutaj: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 • Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez smart geomatic Leszek Litwin.

 • Po wcześniejszym uzyskaniu zgody Użytkownika na udostępnianie jego danych na potrzeby reklamy i marketingu online, w druku i w serwisach społecznościowych.

 • Gwarantujemy, że smart geomatic Leszek Litwin w żadnych okolicznościach nie będzie sprzedawać danych osobowych Użytkownika stronom trzecim. 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Firma smart geomatic Leszek Litwin gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 • prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędnie wymagane przez Administratora albo kiedy wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie,

 • prawa ograniczenia przetwarzania Twoich danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,

 • prawa do przenoszenia danych osobowych,

 • prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • prawa wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. Użytkownik może również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Firma smart geomatic Leszek Litwin będzie dokładać wszelkich starań, by zapewnić należytą ochronę danych osobowych i chronić je przed nieautoryzowanym dostępem, przy użyciu stosownych technologii i procedur bezpieczeństwa. Dane Użytkownika są chronione przy użyciu mechanizmów mających minimalizować ryzyko ich utraty lub zniszczenia w wyniku wypadku, zaniedbania lub celowego działania.

Zalecamy, aby nikomu nie udostępniać hasła ani adresu internetowego do wykupionej usługi dostępu do interaktywnych map. Jeśli Użytkownik współdzieli komputer z innymi osobami, powinien zawsze wylogować się przed opuszczeniem strony internetowej lub serwisu, aby chronić swoje dane przed innymi użytkownikami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące przepisy stanowią inaczej, smart geomatic Leszek Litwin stara się przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania wymienionych wyżej celów. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zniszczone albo poddane anonimizacji, co uniemożliwi powiązanie ich z osobą Użytkownika Serwisu.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Firma smart geomatic Leszek Litwin  zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian w polityce prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w polityce prywatności umieszczony zostanie stosowny komunikat online na stronie internetowej a Użytkownicy Serwisu otrzymają stosowne powiadomienie elektroniczne.

KONTAKT

W razie pytań lub wątpliwości co do sposobu gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych związanych z naszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt:

Adres korespondencyjny:

smart geomatic,
Park Naukowo Technologiczny "Technopark Gliwice", Budynek 2
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 27


e-mail: biuro@smartgeomatic.pl